SolAudio

- nagłośnienie estradowe do 30 kw
- oświetlenie estradowe: głowy rychme, skanery, projektory, pary, oświetlacze itd.
- scena estradowa od 30m2 do 140m2
- barierki ochronne lekkie ponad 1km
Strona jest utrzymywana w systemie vFIRMA